Skip to content

चलो पेला बम्बू बीट्स ना गरबा रमवा जईये हिंदी लिरिक्स

  • by
0 459

चलो पेला बम्बू बीट्स ना,
गरबा रमवा जईये,
चलो पेला बम्बू बीट्स ना,
डांडिया रमवा जईये,
पूनम नि रात छे,
सखियों नो साथ छे,
चाचर ना चौक मा आओने,
आवोने रमवा ने आवोने,
तमे डांडिया रमवा आवो।।

सोनल गरबो शीरे,
अंबे माँ चालो धीरे धीरे,
सोनल गरबो शीरे,
अंबे माँ चालो धीरे धीरे,
हे चालो धीरे धीरे,
चालो धीरे धीरे,
चालो धीरे धीरे धीरे,
सोनल गरबो शीरे,
अंबे माँ चालो धीरे धीरे।।

सखियों संगा ते थेवा घुमे छे,
हे माँ हे माँ, हे माँ हे माँ,
सखियों संगा ते थेवा घुमे छे,
फररर फुदडी फरे,
अंबे माँ चालो धीरे धीरे,
सोनल गरबो शीरे,
अंबे माँ चालो धीरे धीरे।।

गरबा लिरिक्स चलो पेला बम्बू बीट्स ना गरबा रमवा जईये हिंदी लिरिक्स
चलो पेला बम्बू बीट्स ना गरबा रमवा जईये हिंदी लिरिक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published.