Skip to content

घनदाट रानी वाहे,Ghandat Rani Vahe

fb-site

घनदाट रानी वाहे झुळुझुळु पाणी
पाखरे ही गोड गाती देवाजीची गाणी

वेळुच्या बनात चाले वाऱ्याचे गायन

पाचोळ्याने भवताली धरिले रिंगण
वाजवितो बासरी का इथे चक्रपाणी

दुरावर ऐकु येई सागराचे गीत

निळे निळे डोंगर निश्चळ पुढे समाधीत
ध्यान लावुनी बैसले ऋषी-मुनी वाणी

वाऱ्यामध्ये ऐकु येई तुझे कान गूज
चंद्र सूर्य ताऱ्यामाजी प्रभू तुझे तेज
राही सदा देवा माझ्या श्यामच्या जीवनी

Leave a Reply

Your email address will not be published.