गाडि आली गाडि आली,Gadi Aali Gadi Aali

गाडि आली गाडि आली – झुक्‌ झुक्‌ झुक्‌
शीटी कशी वाजे बघा – कुक्‌ कुक्‌ कुक्‌

इंजिनाचा धूर निघे – भक्‌ भक्‌ भक्‌
चाके पाहू तपासून – ठक्‌ ठक्‌ ठक्‌

जायचे का दूर कोठे – भूर्‌ भूर्‌ भूर्‌
कोठेहि जा नेऊ तेथे – दूर्‌ दूर्‌ दूर्‌

तिकिटाचे पैसे काढा – छ्न्‌ छ्न्‌ छ्न्‌
गाडीची ही घंट वाजे – घण्‌ घण्‌ घण्‌

गाडीमधे बसा चला – पट्‌ पट्‌ पट्‌
सामानाहि ठेवा सारे – चट्‌ चट्‌ चट्‌

नका बघू डोकावून – शुक्‌ शुक्‌ शुक्‌
गाडी आता निघालीच – झुक्‌ झुक्‌ झुक्‌

Leave a Reply