Skip to content

गलती तेरी है सरकार फागण दिखा दियो एक बार भजन कृष्ण भजन लिरिक्स

  • by
0 2484

गलती तेरी है सरकार
फागण दिखा दियो एक बार
गलती तेरी हैं
अब फागण में नहीं बुलावे
अब फागण में नहीं बुलावे
हो जासी तकरार
गलती तेरी हैं।।

गर फागण देख्यो नही होतो
यो मनड़ो नही ललचातो
क्या ताई तेरे पाछे पड़ता
क्या ताई तेरे पाछे पड़ता
क्यों करता मनुहार
गलती तेरी हैं
गलती तेरी हैं सरकार
फागण दिखा दियो एक बार
गलती तेरी हैं।।

श्याम धणी अब सोच समझ ले
चाले ना तेरी मनमान
थोड़ी लाज शरम तो बुलावो
थोड़ी लाज शरम तो बुलावो
भेज दे अबकी बार
गलती तेरी हैं
गलती तेरी हैं सरकार
फागण दिखा दियो एक बार
गलती तेरी हैं।।

अब यो फागण रह्यो ना थारो
फागण हो गयो भगता को
ते तो बैठ्यो बैठ्यो बाबा
ते तो बैठ्यो बैठ्यो बाबा
लगा तेरो दरबार
गलती तेरी हैं
गलती तेरी हैं सरकार
फागण दिखा दियो एक बार
गलती तेरी हैं।।

बनवारी तने हर फागण को
देनो पड़े बुलावो जी
थारी एक से गलती से बाबा
थारी एक से गलती से बाबा
हो ग्या मैं हकदार

गलती तेरी हैं
गलती तेरी हैं सरकार
फागण दिखा दियो एक बार
गलती तेरी हैं।।

गलती तेरी है सरकार
फागण दिखा दियो एक बार
गलती तेरी हैं
अब फागण में नहीं बुलावे
अब फागण में नहीं बुलावे
हो जासी तकरार
गलती तेरी हैं।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.