क्षितिजी आले भरते ग Khitiji Aale Bharate Ga

गडद निळे गडद निळे जलद भरूनि आले

शितलतनु चपलचरण अनिलगण निघाले

क्षितिजी आले भरते ग

घनात कुंकुंम खिरते ग

झाले अंबर

झुलते झुंबर

हवेत अत्तर तरते ग

लाजण झाली धरती ग

साजण काठावरती ग

ऊन्हांत पान

मनांत गान

ओलावुन थरथरते ग

नाते अपुले न्हाते ग

हो‍उनि ऋतुरस गाते ग

तृणांत मोती

जळांत ज्योती

लावित आले परते ग.

सरिंवर सरी आल्या ग

सचैल गोपी न्हाल्या ग

Leave a Reply