Skip to content

कोको कोलो Coco Cola Lyrics In Hindi- Ruchika Jangid

  • by
0 5733

collection of Punjabi songs lyrics.

Coco Cola Song Lyrics Description From Album- Ruchika Jangid

Lyrics Title: Coco Cola
Singers: Ruchika Jangid
Lyrics: Aamin Barodi
Music: Gr Music
Music Company: Nav Haryanvi.

कोको कोलो Coco Cola Song Lyrics In Hindi:

म्हारो पेट् में होरी गुड़ गुड़ जब मैने पिया जी को बतायो
म्हारो पेट् में होरी गुड़ गुड़ जब मैने पिया जी को बतायो
मेरो बलमा बड़ो शयानो ठण्डो कोको कोलो लायो
हाए मेरो बलमा बड़ो शयानो ठण्डो कोको कोलो लायो

कालो नमक और निम्भू सइयां ल्यायो थो बाजार ते
धोरो बैठके पैर दबावण लाग्यो थो फिर प्यार ते
हा धोरो बैठके पैर दबावण लाग्यो थो फिर प्यार ते
इनो गेल्या जल जीरो फेर दो पूड़ियो मंग्वायो
हा इनो गेल्या जल जीरो फेर दो पूड़ियो मंग्वायो
मेरो बलमा बड़ो शयानो ठण्डो कोको कालो लायो
हे रेरे मेरो बलमा बड़ो शयानो ठण्डो कोको कोलो लायो

कोको कोलो ला
कोको कोलो ला
कोको कोलो ला
कोको कोलो ला

म्हारो जी कर रयो थो घानों कसुतो खावन को कुछ खट्टो
कच्चो आम और मोसमी को भर ल्यायो पिया कट्टो
हा कच्चो आम और मोसमी को भर ल्यायो पिया कट्टो
इमली की सइयां जी फेर चटनी आप बनायो
इमली की सइयां जी फेर चटनी आप बनायो
मेरो बलमा बड़ो शयानो ठण्डो कोको कालो लायो
मेरो बलमा घनो शयानो ठण्डो कोको कालो लायो

बालू श्याही खाए बिना मेरो होवे कोंयो आराम जी
जे गरम जलेबी ल्यादो थारो भला करोगो राम जी,
जे गरम जलेबी ल्यादो थारो भला करोगो राम जी,
आमीन बड़ोदी को गानों फेर डीजे पे बजवायो
आमीन बड़ोदी को गानों फेर डीजे पे बजवायो
मेरो बलमा बड़ो शयानो ठण्डो कोको कालो लायो
हाए मेरो बलमा बड़ो शयानो ठण्डो कोको कालो लायो

Other Song Lyrics

Official Music Video of Coco Cola:

Leave a Reply

Your email address will not be published.