Skip to content

ओ बीरा आ रे बिरा आजा रे एक बार राजस्थानी भजन लिरिक्स

0 1223

ओ बीरा आ रे हो,
बिरा आजा रे एक बार,
थक गयी रो रो बाट निहार,
सुनले सुगना री पुकार,
ओ बिरा आ रे।।

बारा बरस सु बिरा थारो,
रुणिचो नही देख्यो,
भुली बाबुल री गली,
तरसु कदसु खडी,
कहु किनने मै दुःखडो जाय हो,
ओ बिरा आ रे।।

मावडली म्हाने भुल गयी है,
जान पराई जाई,
मिलीया समधी चोखा देख,
विधाता लिखीया करम रा लेख,
जिनो म्हारो हुयो रे दुश्वार हो,
ओ बिरा आ रे।।

ओ बीरा आ रे हो,
बिरा आजा रे एक बार,
थक गयी रो रो बाट निहार,
सुनले सुगना री पुकार,
ओ बिरा आ रे।।

1 thought on “ओ बीरा आ रे बिरा आजा रे एक बार राजस्थानी भजन लिरिक्स”

  1. Pingback: नव सौ नव सौ बैल घर में संत रविदास राजस्थानी भजन - Fb-site.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.