ओम्‌ नमो भगवते Om Namo Bhagavate

ओम्‌ नमो भगवते Om Namo Bhagavate

‘ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय ते’

मंत्र जपताचि हा दुरित तम भंगते

जेथ ना हीनता, मलिनता न जिथे

दिव्य लोकी अशा अढळ पद लाभते !

Leave a Reply