Skip to content

उसळत तेज भरे,Usalat Tej Bhare

0 1090

उसळत तेज भरे गगनात
उजळे मंदिर, शिखर विराजे, सोनेरी किरणांत !
गाभाऱ्यातील मूर्ति चिमुकली, न्हाली तव तेजात
प्रांगणातले तरु मोहरले पसरे गंध दिशांत

उत्साहाचे भरले वारे पवनाच्या हृदयांत
ओढ लागली त्या तेजाची मम जीवा विरहार्त

हृदय परी का अजुनी माझे, फिरते अंधारात?
उजळिल अंतर कधी निरंतर येउनि निजरुपात ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.