Skip to content

उत्सव बाबा को है आयो मनड़ो भक्ता को हर्षयो भजन लिरिक्स

  • by
0 12

उत्सव बाबा को है आयो,
मनड़ो भक्ता को हर्षयो,
हो हो हो ओ ……………
उत्सव बाबा को है आयो,
मनड़ो भक्ता को हर्षयो,
आओ सालासर सरकार,
सभी मिल थारी करा मनुहार,
सभी मिल थारी करा मनुहार।।

फूलों से थाल सजावा,
चूरमे को भोग लगावा,
थारी मै आरती गावा,
ओ बाबा ……………
फुला से थाल सजावा,
चूरमे को भोग लगावा,
थारी मै आरती गावा,
ओ बाबा ……………
थारी जय जयकार लगावा,
मैं तो झूमा नाचा गांवा,
म्हारी अर्जी करो स्वीकार,
सभी मिल थारी करा मनुहार,
सभी मिल थारी करा मनुहार।।

थारे सिंदूर लगावा,
नारियल भेंट चढ़ावा,
थारा गुणगान मैं गांवा,
ओ बाबा ……………
थारे सिंदूर लगावा,
नारियल भेंट चढ़ावा,
थारा गुणगान मैं गांवा,
ओ बाबा ……………
थारी सूरत मन में बसाई,
थारी भक्ति दिल में समाई,
म्हारी नैया ने कर दीजो पार,
सभी मिल थारी करा मनुहार,
सभी मिल थारी करा मनुहार।।

सज्यो दरबार है थारो,
बड़ो सुन्दर है नजारो,
लागे भक्ता ने प्यारो,
ओ बाबा ……………
सज्यो दरबार है थारो,
बड़ो सुन्दर है नजारो,
लागे भक्ता ने प्यारो,
ओ बाबा ……………
बाबो ल्यायो माल खजानो,
लूट रह्यो है सारो जमानो,
लुटावे सालासर सरकार,
सभी मिल थारी करा मनुहार,
सभी मिल थारी करा मनुहार।।

उत्सव बाबा को है आयो,
मनड़ो भक्ता को हर्षयो,
हो हो हो ओ ……………
उत्सव बाबा को है आयो,
मनड़ो भक्ता को हर्षयो,
आओ सालासर सरकार,
सभी मिल थारी करा मनुहार,
सभी मिल थारी करा मनुहार।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.