इवल्या इवल्याशा ,Ivalya Ivalyasha

इवल्या इवल्याशा

टिकल्याटिकल्यांचे

देवाचे घर बाइ, उंचावरी

ऐक मजा तर ऐक खरी !

निळी निळी वाट

निळे निळे घाट

निळ्या निळ्या पाण्याचे झुळझुळ पाट

निळ्या निळ्या डोंगरात निळी निळी दरी !

चांदीच्या झाडांना सोन्याची पाने

सोनेरी मैनेचे सोनेरी गाणे

सोन्याची केळी, सोन्याचा पेरू

सोनेरी आंब्याला सोन्याची कैरी !

देवाच्या घरात गुलाबाची लादी

मऊ मऊ ढगांची अंथरली गादी

चांदण्यांची हंडी, चांदण्यांची भांडी

चांदोबाचा दिवा मोठा लावला वरी

Leave a Reply