Skip to content

आजो जी आजो थे पार्वती रा ललना भजन लिरिक्स

  • by
0 232

गणेश भजन आजो जी आजो थे पार्वती रा ललना भजन लिरिक्स
Singer: Ganga Pachisia
तर्ज – खम्मा खम्मा हो रामा।

आजो जी आजो थे पार्वती रा ललना,
गजानंद थारो ध्यान धरा,
थारो ध्यान धरा,
म्हारे घर आजो जी,
आजो जी आजो थे पार्वती रा ललना।।

थे आजो रिद्धि सिद्धि,
सागे ल्याजो जी,
सबसु पहला सुमिरा सिद्ध,
करा सब काज जी,
आओ भक्ता रा प्रतिपाला जी,
आओ भक्ता रा प्रतिपाला जी,
थारो गुणगान करा,
आजो जी आजो थे पार्वती रा ललना।।

पिता है थारा महादेव जी,
पार्वती राखे प्यारा,
थे म्हारी नैना री ज्योति,
थासु जग उजियारा,
दीजो सगळा संकट टाल जी,
दीजो सगळा संकट टाल जी,
थारो सम्मान म्हे करा,
आजो जी आजो थे पार्वती रा ललना।।

आजो जी आजो थे पार्वती रा ललना,
गजानंद थारो ध्यान धरा,
थारो ध्यान धरा,
म्हारे घर आजो जी,
आजो जी आजो थे पार्वती रा ललना।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.