Skip to content

आओ बाबा श्याम थाने भजना सु रिझावा सा

  • by
0 2081

आओ बाबा श्याम,
थाने भजना सु रिझावा सा,
भजना सु रिझावा थाने,
नाच के मनावा सा,
आओं बाबा श्याम,
थाने भजना सु रिझावा सा।।

थारो पावन धाम सांवरा,
वालो घणो लागे सा,
चालो खाटू धाम,
हिवड़ा प्यारो म्हाने लागे सा,
आओं बाबा श्याम,
थाने भजना सु रिझावा सा।।

राधाजी सेठाणी म्हारी,
सांवरियो है सेठ सा,
फागुन ग्यारस मेलो लागे,
प्रेमी झूमे गावे सा,
आओं बाबा श्याम,
थाने भजना सु रिझावा सा।।

भोग लगाऊं थाने सांवरा,
खीचड़ो जीमाऊ सा,
सवामणी को भोग लगाऊं,
परदो फेर लगाऊं सा,
आओं बाबा श्याम,
थाने भजना सु रिझावा सा।।

थारो लाडको गोपाल बाबा,
दर्शन तो करवाओ सा,
महिमा यो तुषार गावे,
बेड़ो पार लगाओ सा,
आओं बाबा श्याम,
थाने भजना सु रिझावा सा।।

आओ बाबा श्याम,
थाने भजना सु रिझावा सा,
भजना सु रिझावा थाने,
नाच के मनावा सा,
आओं बाबा श्याम,
थाने भजना सु रिझावा सा।।

http://www.youtube.com/watch?v=nvyEvb1uKqM

Leave a Reply

Your email address will not be published.