Skip to content

अशीच अमुची आई असती,Ashich Amuchi Aai Asati

0 685

“अशीच अमुची आई असती सुंदर रूपवती
आम्हीहि सुंदर झालो असतो” वदले छत्रपती !

शिवरायाच्या दरबारी त्या युवती मोहक ती
सुभेदाराची सून लाडकी भयकंपित होती
शब्द ऐकता चकित जाहली हरिणीसम ती रती !

वसंतातले यौवन होते नयनी मादकता
रूप अलौकिक मनमोहक ते कोमल बाहुलता
सौंदर्याची प्रतिमा परि ती प्रभू माता मानिती !

अलंकार ते वस्त्रभूषणे – देउन मानाने
परत सासरी पाठविले तिज शिवभूपालाने
रायगडाच्या पाषाणांतुन शब्द अजुन येती !

Leave a Reply

Your email address will not be published.