Skip to content

अवघे गर्जे पंढरपूर,Avaghe Garje Pandharpur

fb-site

अवघे गर्जे पंढरपूर
चालला नामाचा गजर

टाळघोष कानी येती
ध्यानी विठ्ठलाची मूर्ति
पांडुरंगी नाहले हो
चंद्रभागा नीर

इडापिडा टळुनि जाती
देहाला या लाभे मुक्ती
नामरंगी रंगले हो
संतांचे माहेर

देव दिसे ठाई ठाई
भक्त लीन भक्तापाई
सुखालागी आला या हो
आनंदाचा पूर

Leave a Reply

Your email address will not be published.