Skip to content

अवघा रंग एक झाला,Avagha Rang Ek Jhala

  • by
0 413

अवघा रंग एक झाला ।
रंगि रंगला श्रीरंग ॥१॥

मी तूंपण गेले वायां ।
पाहतां पंढरीच्या राया॥२॥

नाही भेदाचें तें काम ।
पळोनि गेले क्रोध काम ॥३॥

देही असुनि तूं विदेही ।
सदा समाधिस्त पाही ॥४॥

पाहते पाहणें गेले दुरी ।
म्हणे चोख्याची महारी ॥५॥

Leave a Reply

Your email address will not be published.