Skip to content

अरे राम राम रे भाया राम राम रे मारवाड़ी भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स

  • by
0 1416

अरे राम राम रे भाया राम राम रे,

श्लोक – राम बुलावा भेजिया,
दिया कबीरा रोय,
जो सुख साधु संग मे,
सौ बैकुंठ न होय।।

अरे राम राम रे भाया राम राम रे,
हे म्हारी बोली चाली रा गुणा माफ,
भायो ने म्हारा राम राम रे।।

हे कठे बेवाडू डोडा ऐल जी रे,
भाया राम-राम रे,
हे ओ तो कठोडे बेवाडू नागर वेल,
भायो ने म्हारा राम राम रे।।

हे कागज वे तो मै वासलू रे,
भाया राम-राम रे,
हे ओ तो कर्म मा सु वाचियो नी जाये,
भायो ने म्हारा राम राम रे।।

हे कुओ वे तो मै डाकलू रे,
भाया राम – राम रे,
हे ओ तो समन्दर मा सु डाकियों नी जाये,
भायो ने म्हारा राम राम रे।।

हे धागों वे तो मै तोड़ दु रे,
भाया राम – राम रे,
हे ओ तो प्रेम मा सु तोड़ियो नी जाय,
भायो ने म्हारा राम राम रे।।

हे टाबर वे तो मै राखलू रे,
भाया राम – राम रे,
हे ओ तो रावल मा सु राखियो नी जाय,
भायो ने म्हारा राम राम रे।।

राणी रूपा के री विनती रे,
भाया राम – राम रे,
म्हारा साधुड़ा रो अमरापुर में वास,
भायो ने म्हारा राम राम रे।।

आया जको ने राम – राम,
गिया जको ने राम – राम,
अरे सब भक्तो ने राम – राम।।

अरे राम राम रे भाया राम राम रे,
हे म्हारी बोली चाली रा गुणा माफ,
भायो ने म्हारा राम राम रे।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.