Skip to content

अपुल्या हाती नसते काही Apulya Hati Nasate Kahi

  • by
fb-site

अपुल्या हाती नसते काही, हे समजावे
कुणी दिले जर हात आपुले, हाती घ्यावे

कधीच नसतो मातीवरती हक्क आपुला
पाण्याने जर लळा लाविला, रुजून यावे

भिरभिरणा-या फूलपाखरा नसेन आशा
विसावले जर, ओंजळीचे तर फूल करावे

नको याचना जीव जडवुनी बरसातीची
मेघच जाहले अनावर, भिजून घ्यावे

नकोच मनधरणी अर्थाची नको आर्जवे
शब्दांनी जर मिठी घातली, गाणे गावे

L – मंगेश पाडगावकर,
M – यशवंत देव,
S – अरुण दाते

Leave a Reply

Your email address will not be published.