अनुबंध, Anubandh

चालले होते सुखाने, वाहे उधाण वारे
पाऊले नेती कुठे ? हे रस्ते- अनोळखी सारे
कोणता करार ज्याचे बंधन झाले…
जीवघेणा हाच बंध…
अनुबंध !

Leave a Reply