Skip to content

अनुपमा,Anupama

  • by
fb-site

दिवस कसे हे उगवून येती, आयुष्याला कवेत घेती
अवचित येतो वादळ वारा, पसरूनी जातो दु:ख पसारा

ओंजळीतला दिवा फडकतो अंधाराला छेदत जातो
जगण्यासंगे धुमसत जाई आयुष्याची एक लढाई
अनुपमा ….. अनुपमा …..

Leave a Reply

Your email address will not be published.