अजि राधा बाला मीच, Aji Radha Bala Meech

अजि राधा बाला मीच गोपाला ॥

आले चारायाला धेनूंना; मोहिले कंठ-मधुबले कृष्णाला ॥

Leave a Reply