अग पाटलाच्या पोरी जरा जपून जपून

अग पाटलाच्या पोरी जरा जपून जपून
बिगिबिगी कुठं ग जाशि शेतामधून

तुझ्या गालाचि खुलली लाली ग
जणु डाळिंब फुटतंय गाली
ल‌इ घुटमळतंय्‌ माझ्या मनात
चल जाऊ दूर मळ्यांत
संगं पिर्तीचं गाणं गाउ दोघं मिळून

आलं ऊन ग भवती फुलुनी
कुठं जाशी तु ग फुलराणी ?
काटं ग बोचतिल बाई
नाजुक तुझ्या पायी
तुझं चंद्रावाणी मुख जाईल सुकून !

रानी वा-याची ऐकून गाणी
नाचे झ-याचं झुळुझुळु पाणी
ल‌इ घुटमळतंय्‌ माझ्या मनात
चल जाऊ दूर मळ्यांत
संगं पिर्तीचं गाणं गाउ दोघं मिळून

गीत – श्रीनिवास खारकर
संगीत – गोविंद कुरवाळीकर
स्वर – गोविंद कुरवाळीकर

Leave a Reply