अंजनी का लाला गुण थारा गावा जी भजन लिरिक्स

हनुमान भजन अंजनी का लाला गुण थारा गावा जी भजन लिरिक्स

अंजनी का लाला गुण थारा गावा जी

अंजनी का लाला गुण थारा गावा जी,
बेगा पधारो थाने ध्यावा जी।
अंजनी का लाला गुण थारा गावा जी।।

लाल वरण थारो लाल लंगोटो,
थारे लाल सिन्दूर चढ़ावा जी,
बेगा पधारो थाने ध्यावा जी।
अंजनी का लाला गुण थारा गावा जी।।

पवनतनय मम संकट टारो,
थारी निश दिन ज्योत जगावा जी,
बेगा पधारो थाने ध्यावा जी।
अंजनी का लाला गुण थारा गावा जी।।

सालासर थारो भवन बिराजे,
जात जड़ूला थारे आवा जी,
बेगा पधारो थाने ध्यावा जी।
अंजनी का लाला गुण थारा गावा जी।।

थारा रामावतार कवेजी,
थारी चरण कमल रज चावा जी,
बेगा पधारो थाने ध्यावा जी।
अंजनी का लाला गुण थारा गावा जी।।

Leave a Reply